Sunday , June 24 2018
Home / Tin Tức / Tin Cộng Đồng / Thông cáo: Lễ Thượng Kỳ Việt Nam Cộng Hòa Lần Thứ 2 ở Tiền Đình Quốc Hội Canada (Ottawa)

Thông cáo: Lễ Thượng Kỳ Việt Nam Cộng Hòa Lần Thứ 2 ở Tiền Đình Quốc Hội Canada (Ottawa)

Check Also

Thư Ngõ Kính Gửi Ngài Thủ Tướng Justin Trudeau

Thư Ngõ Kính Gửi Ngài Thủ Tướng Justin Trudeau - Chủ đề: Phiên họp đặc biệt với Thủ Tướng nước Cộng Hòa Xã Hội Việt Nam nhân dịp Hội Nghị G7.

X