Menu

Statement by Senator Thanh Hai Ngo on the 2017 Summer Internship Program

unnamed

News Statement

The Honourable Senator Thanh Hai Ngo

[LE TEXTE FRANÇAIS SUIT IMMÉDIATEMENT APRÈS LE TEXTE ANGLAIS]
January 19, 2017
For Immediate Release

Statement by Senator Thanh Hai Ngo on the
2017 Summer Internship Program

Ottawa, January 19, 2017 – Today Senator Thanh Hai Ngo issued the following statement on the 2017 Summer Internship Program:

“I am proud to announce the opening of this year’s Summer Internship Program application period. I deeply encourage all full-time Vietnamese-Canadian university students across the nation to apply to this opportunity in order to gain unique and valuable work experience in the Senate of Canada for this upcoming summer.

“The objective of this Internship program is to provide interns with marketable skills and practical work experience in human rights awareness, communication and office administration that will prepare them for future employment. Selected candidates will also have the opportunity to deepen their understanding of the Upper Chamber, engage in Canadian politics as well as have the opportunity to meet important figures that contribute to Canadian democracy. Interns will also be able to generate the 2017-2018 Report on the Human Rights Situation in Vietnam which my office is committed to producing annually to raise awareness.

“For further details on the Internship such as application criteria and complete process, please refer to my website.

“I look forward to meeting this year’s group of talented individuals from across Canada and welcoming them to Parliament Hill for an unforgettable first-hand experience.”

-30-

For more information on the 2017 Summer Internship program:

–         Official website: http://senatorngo.ca/for-youth/summer-internship-program/

–         2016-2017 Human Rights Report http://senatorngo.ca/wp-content/uploads/2015/12/Human-Rights-Report-2016-2017-Office-of-Senator-Ngo.pdf

Senator Thanh Hai Ngo’s Office
ThanhHai.Ngo@sen.parl.gc.ca
613-943-1599

unnamed

Communiqué

L’honorable sénateur Thanh Hai Ngo

Le 19 janvier 2017
Pour diffusion immédiate

 Déclaration du sénateur Thanh Hai Ngo à l’occasion du Programme de stages d’été 2017

 Ottawa, le 19 janvier 2017 – Aujourd’hui, le sénateur Thanh Hai Ngo a fait la déclaration suivante à l’occasion du programme de stages d’été 2017 :

« Je suis fier d’annoncer l’ouverture des demandes pour le Programme de stages d’été de cette année.  J’encourage vivement tous les étudiants universitaires à temps plein d’origine vietnamienne, partout au pays, à profiter de cette occasion d’acquérir une expérience de travail unique et précieuse au Sénat du Canada cet été.

« Le but de ce programme de stages est de permettre aux stagiaires d’acquérir des compétences en demande et une expérience de travail dans les domaines de la sensibilisation aux droits de la personne, des communications et de l’administration, qui les préparera pour un emploi futur.  Les candidats retenus auront aussi la possibilité d’approfondir leurs connaissances de la Chambre haute, de participer à la politique canadienne et de rencontrer des gens importants qui contribuent à la démocratie canadienne.  De plus, les stagiaires pourront préparer le Rapport 2017-2018 sur la situation des droits de la personne au Vietnam, que mon bureau produit chaque année afin d’améliorer la sensibilisation.

« Pour obtenir des précisions sur le Programme, notamment les critères et le processus de demande, veuillez visiter mon site Web.

« Je suis dans  l’impatience de rencontrer le groupe de gens talentueux de cette année, venant de partout au Canada, et de l’accueillir sur la Colline du Parlement pour une expérience inoubliable. »

-30-

Pour en savoir plus sur le programme de stages d’été 2016, veuillez consulter :

–         Site Web : http://senatorngo.ca/fr/pour-youth/programme-de-stages-dete/

–         Rapport 2016-2017 sur les droits de la personne : http://senatorngo.ca/wp-content/uploads/2015/12/Human-Rights-Report-2016-2017-Office-of-Senator-Ngo.pdf

Bureau du sénateur Thanh Hai Ngo
ThanhHai.Ngo@sen.parl.gc.ca
613-943-1599

X
CÓ AI BIẾT, XIN GIÚP
Ngày 17/11/2016
Kính thưa quý đồng hương,
CĐNVQGVM xin chân thành cảm ơn tất cả quý đồng hương đã hết sức quan tâm đến việc bà Ngô Thị Đức, một thành viên của Cộng Đồng Montreal vừa qua đời mà không có thân nhân.
Hôm nay chúng tôi xin được thông báo là chúng tôi đã liên lạc được với thân nhân của bà ở California, bà Ngô thị Nữ, em gái Bà Đức. Gia đình thân nhân bà đã mua vé máy bay để qua Montreal cũng như đã tiếp xúc với các ông Nguyễn Đình Thông , Ngô Anh Võ, chị Lâm Hồng Hà và chị Bùi Xuân Mai. Được biết gia đình thân nhân bà Đức sẽ có mặt taị Montreal vào ngày 20/11/2016.
Chúng tôi sẽ thông báo tiếp khi có tin tức cụ thể về các chi tiết khác.
Kính báo,
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia – Montreal.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date: 2016-11-09 9:15
Kính quí bạn đạo,
Có một phụ nữ người Việt, khoảng 70 tuổi, tên Ngô Thị Đức, ngụ tại địa chỉ 6260 Christophe Colomb, apt 103, lìa trần đã được gần tuần nay trong apartment của bà. Hiện nay, thi hài của bà được giữ tại nhà xác của chính phủ dành cho những người không có thân nhân thừa nhận (địa chỉ: 1701 Parthenais, Montreal).
Được biết thi hài của bà sẽ được giữ tại nhà xác này tối đa là 1 tháng trước khi được thiêu.
Kính mong quí bạn giúp đỡ chuyển e-mail này đến những người quen biết, may ra có hy vọng thân nhân và bạn bè của bà Đức nhận được thông tin.
Người có thể cho thêm tin tức liên quan đến vụ việc này:
Ô. Nguyễn Thông: 514-353-5110
Kính thông báo,
Khánh Hạnh

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự Hội Chợ Tết Đinh Dậu 2017 được tổ chức vào ngày 15 tháng 1 năm 2017 từ 10 giờ 30 sáng đến 6 giờ chiều tại Centre Pierre-Charbonneau.
Xin vui lòng hồi đáp bằng cách thăm trang sự kiện Hội Chợ Tết trên Facebook,
và nhấn nút Going hay Interested.
Để biết thêm chi tiết về chương trình Hội Chợ Tết, các địa điểm bán vé, v.v... xin mời quý đồng hương vào thăm trang mạng và mạng xã hội Hội Chợ Tết.
Xin đừng quên LIKE / SHARE / FOLLOW chúng tôi trên các mạng xã hội để là người đầu tiên nhận thông tin về Hội Chợ Tết!