Saturday , May 26 2018
Home / HCT2018 / Hội Chợ Tết Mậu Tuất Montréal 2018

Hội Chợ Tết Mậu Tuất Montréal 2018

Check Also

Thông báo Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nói chuyện về hiện tình đất nước

Nhân dịp sang Canada tham dự buổi vận động nhân quyền cho Việt Nam tại Ottawa, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc BPSOS tại Hoa Kỳ, mong có dịp được gặp gỡ đồng hương tại Montréal, để nói chuyện về tình hình đất nước và những giải pháp chống Cộng sản Việt Nam.

X