Friday , July 20 2018

Diễn Đàn

Tổ quốc lâm nguy, xin đừng vô cảm!

Viết bởi Ts. Lê Minh Thịnh Đọc tin tức quốc nội hàng ngày, lòng tôi bồn chồn làm sao. Thương cho dân mình quá! Hội họp cùng nhau để bày tỏ lòng yêu nước cũng bị hàng xóm dòm ngó, gia đình ngăn chặn sợ bị phiền lụy. Chuyện lạ …

Read More »
X