Menu

Nhân quyền tại Việt Nam ngày càng tồi tệ

RFA Tiếng Việt 13-07-2016
Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch chỉ trích Việt Nam tiếp tục vị phạm nhân quyền, đàn áp các nhà hoạt động cho quyền dân sự trong nước.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=gRzvfkoVFeI

X