Menu

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Quốc Hận 2016

MỤC LỤC:
00:00:00 Mở đầu
00:05:47 Chào Quốc Kỳ + Phút Mặc Niệm
00:08:21 Lời khai mạc – BS Trần Văn Dũng
00:12:20 Nghi Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương
00:30:38 Diễn văn – BS Đào Bá Ngọc, chủ tịch CĐNVQG/Mtl
00:48:46 Hợp ca “Hội Nghị Diên Hồng”
00:53:16 “Việt Nam Tôi Đâu” – Huy Cường
00:58:28 Thuyết trình phần 1: “Phương thức liên kết người Việt hải ngoại” – Diễn giả : BS Nguyễn Quyền Tài (Florida), Trưởng ban Ban liên lạc và phối hợp vận động liên kết người Việt hải ngoại.
01:18:51 Hợp ca “Lý ngựa Ô”
01:23:42 “Anh là ai” – Bạch Tuyết
01:28:36 Song ca “Hát cho Việt Nam” – Lê Khắc Nghị + Xuân Mai
01:32:55 “Múa quạt” – Ban võ thuật trường Hồng Bàng
01:37:18 Thuyết trình phần 2: “Sức mạnh của Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại trong công cuộc đấu tranh giải thể đảng CSVN” – Diễn giả: Tiến sĩ Hà Văn Hải (Boston), Chủ tịch Liên Minh Dân Chủ Đông Dương.
01:55:59 Phần Hội Luận
02:57:31 Lời kết thúc: BS Cấn Thị Bích Ngọc + BS Đào Bá Ngọc

X