Monday , June 18 2018
Home / Chuyên Mục / Thuyền Nhân Việt Nam / Kỷ Niệm 35 Năm Tàu Cap Anamur Ra Khơi Cứu Thuyền Nhân Việt Nam Vượt Biển Tìm Tự Do

Kỷ Niệm 35 Năm Tàu Cap Anamur Ra Khơi Cứu Thuyền Nhân Việt Nam Vượt Biển Tìm Tự Do

Check Also

Thuyền nhân Việt Nam, một chương sử bi thương – Vượt Biên

Trên dưới 30 năm trước, toàn thế giới đã phải đặc biệt chú tâm đến …

X