Saturday , May 26 2018
Home / Sinh Hoạt / Giỗ Tổ Hùng Vương và Quốc Hận 2018

Giỗ Tổ Hùng Vương và Quốc Hận 2018

Giỗ Tổ Hùng Vương và Quốc Hận 2018 do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal tổ chức vào ngày 29 tháng 4 năm 2018 tại Đại sảnh Trung tâm sinh hoạt Cộng Đồng.

Check Also

Lễ Hội Hai Bà Trưng 2018 – Montreal, Canada

Lễ Hội Hai Bà Trưng do Hội Phụ Nữ Việt Nam tại Canada vùng Montréal tổ chức ngày 25 tháng 3 năm 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X