Menu

Du Ngoạn Magog ngày 24 tháng 07 2016

Du ngoạn Magog do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal tổ chức.
Viếng thăm: Le Cep d’Argent : thăm vườn nho, hãng rượu và thử các loại rượu – Stantead : Hái bleuet – Baie Fitch : thắng cảnh vườn hoa Lavande & ăn trưa tại vườn – Parc de la Gorge de Coaticook : đi bộ trên cầu treo & dọc bờ sông.

 

X