Menu

Dịch vụ miễn phí giúp đồng hương

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal xin thông báo vào mỗi sáng thứ năm từ 10:00 đến 12:00 tại văn phòng của Cộng Đồng có các dịch vụ giúp các đồng hương:

– Hướng dẫn điền các mẫu đơn của chính phủ
– Hướng dẫn các luật lệ căn bản
– Nhận dịch khai sanh, hôn thú, bằng cấp…
– Thị thực chữ ký

Do Bà Lê Thị Thu Thủy, nguyên là nhân viên văn phòng S.I.A.R.I với trên 25 năm kinh nghiệm. Tuy đã về hưu nhưng bà muốn tiếp tục được phục vụ và giúp đỡ cho đồng hương Việt Nam.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc:

Văn phòng Cộng Đồng
6767, Chemin Côte-des-Neiges, Suite 495,
Montréal, Québec, H3S 2T6, CANADA
Điện thoại: (514) 340-9630

[ARForms id=103]
X