Saturday , May 26 2018
Home / Thỉnh Nguyện Thư E-1385 / CBC Daybreak: Vietnam Fish

CBC Daybreak: Vietnam Fish

Interview with Dr. Dinh Huy Duong and Anne Minh Thu Quach.

Check Also

Thông báo Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nói chuyện về hiện tình đất nước

Nhân dịp sang Canada tham dự buổi vận động nhân quyền cho Việt Nam tại Ottawa, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc BPSOS tại Hoa Kỳ, mong có dịp được gặp gỡ đồng hương tại Montréal, để nói chuyện về tình hình đất nước và những giải pháp chống Cộng sản Việt Nam.

X