Monday , September 24 2018

Sinh Hoạt

September, 2018

August, 2018

  • 16 August

    Buổi vinh danh đồng hương

    Với thành ý chúc mừng và vinh danh đồng hương đã có công đóng góp một cách rất nổi bật cho đất nước cưu mang và làm rạng danh người Việt chúng ta ở Canada, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal đã tổ chức buổi vinh danh các …

July, 2018

June, 2018

May, 2018

  • 25 May

    Tiệc gây quỹ và ca nhạc Đêm Hè Sài Gòn

    25 tháng 5 năm 2018 - Tiệc gây quỹ và ca nhạc Đêm Hè Sài Gòn để bảo trợ các nhóm trẻ, sinh viên tham dự Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế tại New York và cho các chương trình công ích phục vụ cộng đồng do Nhóm Trẻ thực hiện.

X