Sunday , June 24 2018
Home / Sinh Hoạt / Buổi Thuyết Trình và Hội Đàm với Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Khải

Buổi Thuyết Trình và Hội Đàm với Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Khải

Buổi thuyết trình và và hội đàm với Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Khải với chủ đề “Tương Lai Dân Tộc Việt Nam” ngày Chủ nhật 20 tháng 5 năm 2018 tại Hội trường Nhà thờ St-Marc, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, 2600 rue Beaubien Est, Montréal, Québec.

Check Also

Giỗ Tổ Hùng Vương và Quốc Hận 2018

Giỗ Tổ Hùng Vương và Quốc Hận 2018 do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal tổ chức vào ngày 29 tháng 4 năm 2018 tại Đại sảnh Trung tâm sinh hoạt Cộng Đồng.

X