Sunday , June 24 2018
Home / Sinh Hoạt / Buổi Thuyết Trình và Hội Đàm với Bà Đăng Thị Danh về Chủ Đề Tương Lai Dân Tộc Việt Nam

Buổi Thuyết Trình và Hội Đàm với Bà Đăng Thị Danh về Chủ Đề Tương Lai Dân Tộc Việt Nam

Buổi thuyết trình và hội đàm với Bà Đặng Thị Danh về chủ đề “Tương Lai Dân Tộc Việt Nam” ngày Thứ bảy 2 tháng 6 năm 2018 tại phòng 602, lầu 6, Trụ sở Cộng Đồng.

Check Also

Giỗ Tổ Hùng Vương và Quốc Hận 2018

Giỗ Tổ Hùng Vương và Quốc Hận 2018 do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal tổ chức vào ngày 29 tháng 4 năm 2018 tại Đại sảnh Trung tâm sinh hoạt Cộng Đồng.

X