Monday , June 18 2018
Home / Sinh Hoạt / Buổi hội đàm với Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải ngày 11-03-2018

Buổi hội đàm với Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải ngày 11-03-2018

Buổi nói chuyện và đàm thoại cùng với Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải vào ngày 11 tháng 3 năm 2018 về những chủ đề sau đây:

  • Sự cải tiến của hệ thống nhập cư ở Canada
  • Dự luật C-45: Luật về thuốc cần sa
  • Luật S-226: Luật bảo vệ nạn nhân của những nhà cầm quyền hối lộ và đàn áp dân ở nước ngoài (Luật Sergei Magnitsky)

Check Also

Lễ Thượng Kỳ, Tháng Tư

PHẦN MỘT Hưng ngồi ngẩn ngơ,lặng ngắm bức tranh thiên nhiên tuyệt diệu trước mắt …

X