Friday , July 20 2018

Diễn Đàn

Tiến trình Hán hóa qua các Đặc khu kinh tế

Bài phát biểu tại Hội thảo:”Chống lũ gian tà ban nước cầu vinh (Lời Cụ Nguyễn Trãi)” tại San Jose ngày 23/6/2918 Thưa Quý vị, Xin nói ngay là ngày 18/1/2018 Bộ trường Bộ Kế hoạch và Đầu tư CS nói thẳng tại Hội nghị phát tirển ở vị trí …

Read More »
X